Enligt en Novus-undersökning på uppdrag av Svensk Hypotekspension känner var tredje pensionär (33%) sig orolig att pensionen inte ska räcka till.

Enligt en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Svensk Hypotekspension känner var tredje pensionär (33%) sig orolig att pensionen inte ska räcka till. Lika många som upplever denna oro har också valt att dryga ut pensionskassan, genom att till exempel ta ett extrajobb, sälja av värdesaker eller sälja en fastighet.

Syftet med undersökningen* var att få reda på hur pensionärer uppfattar sin ekonomi. Resultatet baseras på intervjuer med slumpmässigt valda blivande pensionärer och pensionärer i åldrarna 55-84 år. Skillnaderna är stora mellan män och kvinnor, om man har egenhushåll eller är sambo. Män har till exempel större marginaler än kvinnor generellt, och bor man tillsammans och delar på boendekostnaderna är det förstås enklare att ha en bra ekonomi.

Oroliga att pengarna inte ska räcka till

Det är tydligt att många är oroliga för om deras pension ska räcka till framöver. Att gå från arbetslivet till pensionär är för många en utmaning, både socialt och ekonomiskt. Vår undersökning visar att drygt var tredje person som idag är pensionär oroade sig för att ha mindre inkomst innan de gick i pension.

Saknar att kunna göra det “lilla extra”

I undersökningen frågade vi även vad de saknar mest från tiden innan pensionen med hänsyn till ekonomin. Var fjärde svarade att de saknar friheten slippa prioritera vad de lägger pengar på - möjligheten att göra det där lilla extra.

Trygga ekonomin med Svensk Hypotekspension

Vi på Svensk Hypotekspension finns till det för de som vill ha en bättre pension, och gör vårt bästa för underlätta för pensionärer att fortsätta leva det liv man lever och vill ha.

Pensionärerna Christer och Eva-Marie bestämde att ta ut ett lån från Svensk Hypotekspension, just för att skaffa sig en större trygghet i tillvaron. En trygghet som skänkt större ekonomisk frihet om någonting skulle hända.

– Vi lever på ungefär som vanligt, men med en mycket tryggare känsla i bröstet , säger Christer

och Eva-Marie tillägger

– Det handlar ju inte bara om att ha pengar för att kunna köpa saker. Pengar är framtiden och trygghet. Grejen med Svensk Hypotekspension är ju att det känns bara bra. Vi har fått möjlighet att nyttja det kapital som suttit i lägenhetens väggar.

För vem passar Hypotekspension?

Hypotekspension är en typ av speciallån anpassat för personer över 60 år som vill belåna ett hus, lägenhet eller fritidshus och som har ett marknadsvärde som är högre vad det eventuella lånen som finns på bostaden är. Det är ett amorteringsfritt lån med bostaden som säkerhet. Det innebär att du betalar inte tillbaka något på lånet månadsvis och räntekostnaderna läggs till på lånet varje månad men betalas först när bostaden säljs.

Hypotekspension löser inte allt

Hypotekspension kan vara ett sätt att förbättra pensionen men alla har inte den möjligheten. Samhället måste bli bättre på att fånga upp de som har det tufft ekonomiskt. Det är inte är helt ovanligt att pensionärer använder hela eller delar av sin Hypotekspension till tandvård. Tandvården borde vara en del av den offentligt finansierade sjukvården, om inte för hela samhället så åtminstone för pensionärerna. Fler pensionärer borde få möjligheten att fokusera på att ha det bra istället.