Räkna ut hur stor Hypotekspension du kan få

Här kan du snabbt få en uppfattning om hur stor Hypotekspension du skulle kunna ta ut. Följ bara de sju stegen i formuläret.  

Steg 1

år

Steg 2: Finns make eller sambo?

Om du är gift eller sambo vill vi ha med båda som låntagare och vi utgår från den yngstes ålder. Fyll i så fall i dennes ålder här, annars klicka på Nästa steg.

år

Steg 3: Vilket postnummer tillhör bostaden?

Steg 3: Fyll i bostadens värde i kr.

kr

Din Hypotekspension

Baserat på dina uppgifter kan du idag ta ut en Hypotekspension enligt nedan, förutsatt att du inte har för stora befintliga bolån. Hypotekspensionen måste räcka till att lösa bort dessa lån. Fortsätt till Steg 4. Det lägsta belopp vi lånar ut är 100 000 kr och maximalt belopp är 7 000 000 kr.

Maximal Hypotekspension:
Fel

Steg 4: Nuvarande lån.

Fylls i om du har bolån idag. Har du inga bolån klicka på Nästa steg.

kr

Steg 5: Räntekostnader.

Räntan ändras var tredje månad. Om du inte anger annat så räknar kalkylatorn med den aktuella räntan som är 4,45 %.

%

Steg 6: Ange årlig prisutveckling.

Om du inte anger annat räknar kalkylatorn med en årlig prisökning på 2,5 %.

%

Steg 7: Fyll i hur stor Hypotekspension du skulle vilja ta ut.

Det lägsta belopp vi lånar ut är 100 000 kr och maximalt belopp är 7 000 000 kr.

Maxbeloppet du kan ta ut är: Fel kr. Fyll i det belopp du vill ta ut nedan. Tänk på att beloppet ska räcka till att lösa de lån du redan har på bostaden.

kr
Du kan alltid gå och ändra dina värden i efterhand. Ställ markören på det tidigare angivna värdet uppe listan för att ändra och klicka på knappen 'Uppdatera'.

Tabell

Nedanstående tabell sammanfattar din totala skuld (utbetald Hypotekspension och upplupna räntekostnader), prisutvecklingen på bostaden och ditt kvarvarande nettovärde (bostadens värde reducerat med den totala skulden).

År Total skuld Bostadsvärde Kvar till dig
5 - - -
10 - - -
15 - - -
Scrolla till höger för att se hela tabellen

Att notera:

  • Räntan är kalkylerad med kvartalsvis kapitalisering.
  • Bostadens värdeutveckling är baserad på det värde och den tillväxttakt du angett.
  • En uppläggningsavgift på 1 850 kronor dras från det lånebeloppet vid utbetalningen. En årlig aviseringsavgift på 190 kronor dras via autogiro.
  • Skatteavdrag är inte medtagna.

Den här kalkylatorn är enbart ett stöd för att skapa en bild av hur Hypotekspension skulle kunna fungera i ditt fall. Den garanterar inte något framtida värde då bostadspriserna kan falla under perioden. Om kvarvarande nettovärde skulle bli negativt, d v s att din totala skuld skulle överstiga bostadens värde, kommer vår skuldfrigaranti att skydda dig.