Värdering av bostaden

Hypotekspension är ett lån med din bostad som säkerhet. Ordet ”hypotek” kommer av grekiska hypotheke, ”underlag, pant” och innebär en form av pant där objektet inte överlämnats till panthavaren. Även vid vanliga bolån, som också kallas hypotekslån, pantsätts bostaden.

När du belånar din bostadsrätt eller ditt hus är det viktigt att göra en så tillförlitlig värdering som möjligt för att fastställa hur mycket vi har möjlighet att låna ut.

Hur görs värderingen av min bostad?

Vi ansvarar för att en värdering görs. Om du har en av villafastighet används om möjligt tillgänglig försäljningsstatistik utan kostnad för dig. Om denna inte anses tillförlitlig krävs att en oberoende värderingsman gör värderingen på plats. För bostadsrätter och fritidshus görs värderingen alltid på plats av en oberoende värderingsman. Du står för kostnaden för värderingsman. Kostnaden varierar beroende på bostadens belägenhet och storlek.

Kan jag belåna mitt fritidshus hor er?

Ja, det går att låna med fritidshus som säkerhet, förutsatt givetvis att alla förutsättningar i övrigt är uppfyllda.

Kan jag belåna min jordbruksfastighet hos er?

Nej, bara villa- och fritidsfastigheter samt bostadsrätter kan utgöra säkerhet för Hypotekspension.

Spelar det någon roll var jag bor?

Ja, bostaden ska vara belägen i ett område som vi har godkänt för utlåning. Ring och fråga oss om din bostadsort är godkänd