Ränta och villkor

Inga amorteringar

Hela idén med en kapitalfrigöringskredit som Hypotekspension är att låntagaren inte gör några återbetalningar förrän lånet löses. Du behöver därmed inte göra några amorteringar. Däremot kan du själv välja att betala tillbaka en del av skulden, eller hela, när du vill.

Vad är det för ränta?

Räntan för Hypotekspension justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan.

Aktuell ränta är 4,45 % % (effektiv ränta vid lån på 600 000 kronor är 4,59 % beräknat på 15 års lånetid). Total skuld efter 15 år är då 1 172 012 kronor).

När ska räntan betalas?

Du betalar ingen ränta så länge du har lånet kvar. Räntan beräknas löpande på ditt ursprungliga lån och på tidigare upparbetat räntebelopp och läggs kvartalsvis till det belopp du har lånat för att sedan utgöra en del av din skuld. Räntan betalas sedan i samband med att ditt lån löses, som regel vid överlåtelse av bostaden i samband med flytt eller dödsfall. Lånet löper utan tidsbegränsning.

Varför är räntan högre än på storbankernas bolån?

Räntan på Hypotekspension brukar vara ca 2,5 procentenheter högre än storbankernas listränta för bolån. Det be­ror på att Hypotekspension inte är ett vanligt bolån utan en kapitalfrigöringskredit, enligt Konsumentkreditlagen, och sådana är betydligt dyrare för långivaren att tillhandahålla än vanliga bolån. Så är det i alla länder där kapitalfrigöringskrediter erbjuds.  För närvarande är finansieringskostnaden för Svensk Hypotekspension 2,66 % som en följd av de unika kundfördelarna vilka främst är:

  • Du betalar inga räntor under lånets löptid vilket givetvis medför att vi som långivare inte får några löpande räntebetalningar.
  • Löptiden är obestämd och du gör inga löpande återbetalningar (amorteringar).
  • Skuldfrigarantin som innebär att du aldrig kan bli skyldig mer än bostadens värde och inte riskerar andra tillgångar. Risken ligger på oss.

Dessa faktorer bidrar till att fördyra finansieringen för oss som långivare liksom det faktum att vi har väsentligt mindre lånevolymer att sprida ut de fasta kostnaderna på än vad bankernas har i sin bolåneverksamhet.

Tillkommer några avgifter?

En uppläggningsavgift på f.n. 1 850 kronor tas ut i samband med utbetalningen av lånet.

En aviseringsavgift på f.n. 190 kronor tas ut varje år i januari i samband med att du får ditt årsbesked.

Kan man göra avdrag för räntorna?

När du säljer bostaden och betalar tillbaka din Hypotekspension kommer en del av skulden att bestå av räntor som har upparbetats under de år du har haft lånet. Hela det räntebeloppet får du då göra en skattereduktion på i din deklaration, som underskott av kapital (även om det överstiger 100 000 kr). Om lånelösen och försäljning görs samma år kan underskottet dras mot realisationsvinsten och därigenom minska reavinstskatten.

Villkor

Läs om villkoren i  Faktabladet Allmän information om Hypotekspension, pdf