Vad händer när lånet ska lösas?

En Hypotekspension har ingen tidsbegränsning, utan du väljer själv hur länge du vill behålla den. Du kan när som helst betala tillbaka hela eller delar av skulden.

Återbetalning

I ett parförhållande (där båda är låntagare) löper Hypotekspension vidare utan förändring om en av makarna/samborna dör och bostaden övergår till den efterlevande. Det är först när den sista personen flyttar hemifrån, eller dör, som återbetalning blir aktuellt. Då ska hela skulden inklusive upparbetade räntor betalas. Om inga andra arrangemang gjorts säljs vanligen bostaden vid dödsfall och återbetalningen av skulden görs med hjälp av pengarna från försäljningen. Vid försäljning ska lånet lösas direkt. Vid dödsfall ska lånet lösas inom åtta månader.

Skuldfrigaranti

När du har en Hypotekspension består din skuld av det ursprungliga lånet plus den upparbetade räntan. Om din totala skuld är lägre än försäljningsvärdet på din bostad när du betalar tillbaka lånet behåller du, eller dina arvtagare, det överskjutande beloppet. Men vad händer om skulden blir större än bostadens värde? Det drabbar inte dig! Tack vare vår Skuldfrigaranti kan du nämligen inte bli skyldig mer än det du får ut vid en försäljning av bostaden.

Hur mycket blir det över?

Det går inte att i förväg beräkna exakt hur mycket pengar som blir över när hela skulden löses. Det beror på hur stor Hypotekspension du har tagit ut, hur räntan utvecklas över tiden, utvecklingen av bostadens värde samt under hur många år du haft din Hypotekspension.

 

Vanliga frågor runt att lösa lånet

  • Vad händer om jag flyttar?
    Din Hypotekspension ska då betalas tillbaka, inklusive räntor. 
  • När ska jag betala tillbaka?
    En Hypotekspension har ingen tidsbegränsning utan är skapad för att gälla livet ut. Du behöver varken betala ränta eller amorteringar så länge du väljer att bo kvar. Det är först när du avlider eller flyttar ifrån ditt hem som hela skulden inklusive upparbetade räntor ska betalas tillbaka. Vid dödsfall har dödsboet åtta månader på sig att betala skulden. Du är också fri att lösa lånet när du själv vill.