Frågor & Svar

Vi tror på personliga relationer. Du kan alltid ringa eller träffa oss för att få svar. Men för att göra det enkelt har vi här samlat svar på populära frågor. Spar tid och titta här först. Vill du veta mer, välkommen att kontakta oss.

Inför beslutet att ta ut Hypotekspension
Vad är det för ränta på Hypotekspension?
Svar: Aktuell ränta på Hypotekspension hittar du här på hemsidan under "Ränta och villkor". Räntan justeras var tredje månad efter förändringar i marknadsräntan. Den läggs till lånebeloppet och du betalar den inte förrän den dag du, eller ditt dödsbo, löser lånet. Eftersom Hypotekspension alltså löper på obestämd tid och vi som långivare inte får några räntebetalningar förrän i efterhand, är det betydligt dyrare att finansiera än vanliga bolån med löpande räntebetalningar och amorteringar. I räntan ingår också amorteringsfrihet, vår unika skuldfrigaranti som gör att du aldrig kan bli skyldig mer än bostadens värde, och rätten att behålla lånet hela livet ut. Därför är räntan på Hypotekspension ofta ca 2,5 procentenheter högre än på vanliga bolån.
När ska jag betala räntan?
Svar: Räntas läggs till lånebeloppet var tredje månad och betalas i sin helhet då du, eller ditt dödsbo, löser lånet.
Måste jag amortera?
Nej, du gör inga amorteringar eftersom kapitalfrigöringskrediter som Hypotekspension är undantagna från de amorteringskrav som gäller för vanliga bolån.
Hur mycket kan jag låna?
Det beror på åldern på den yngsta i hushållet och på marknadsvärdet på din bostad. Mellan 25 % av marknadsvärdet för en 60–åring och 55 % för en 87–åring. Lägsta möjliga lånebelopp är 100 000 kronor och högsta möjliga är 7 miljoner kronor. Använd gärna vår kalkylator för att räkna ut hur mycket Hypotekspension du kan ta ut.
Kan jag ta ut en Hypotekspension om jag redan har bolån på banken?
Ja, men du kan inte ha kvar dina gamla bolån. Din Hypotekspension måste räcka till att lösa de befintliga lånen eftersom vi måste ha bästa säkerhet i din bostad. Därmed slipper du de löpande räntebetalningar och amorteringar som du har haft på det gamla lånet. Vi sköter kontakterna med din bank.
Vilka avgifter medför en Hypotekspension?
En uppläggningsavgift på f.n. 1 850 kronor och en årlig aviseringsavgift på f.n. 190 kronor. Eventuell värderingskostnad tillkommer samt avgifter till Lantmäteriet om du behöver ta ut nya pantbrev på huset.
Vilka försäkringar behöver jag ha?
Villor och fritidshus måste vara försäkrade med en VillaHemförsäkring. Försäkringsskyddet ska även innefatta avtal om regelbunden besiktning av fastigheten samt försäkring mot äkta hussvamp och fukt. För bostadsrätter krävs en försäkring med bostadsrättstillägg.
Måste min bostad värderas?
Ja, vi ansvarar för att en värdering görs. Om du har en av villafastighet används om möjligt tillgänglig försäljningsstatistik utan kostnad för dig. Om denna inte anses tillförlitlig krävs att en oberoende värderingsman gör värderingen på plats. För bostadsrätter och fritidshus görs värderingen alltid på plats av en oberoende värderingsman. Du står för kostnaden för värderingsman. Kostnaden varierar beroende på bostadens belägenhet och storlek.
Hur lång tid tar det innan jag har pengarna?
Från det att vi har din ansökan brukar det ta cirka tre till fem veckor.
Det låter för bra för att vara sant, vad är haken?
Att ta ut kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension innebär givetvis att du konsumerar en del av din förmögenhet och det blir mindre kvar till de efterlevande.
Måste jag byta bank eller öppna nytt konto?
Nej, du behåller dina gamla bankkontakter. Vi sätter in pengarna på det konto som du anvisar.
Får jag behålla mitt bostadstillägg?
Om du får bostadstillägg kan det påverkas av att du tar ut en Hypotekspension. Ta kontakt med Pensionsmyndigheten så får du veta vad som gäller för dig.
När du har tagit ut Hypotekspension
Vad innebär Skuldfrigarantin?
Den innebär att du aldrig blir skyldig oss mer än vad du får ut för bostaden vid en försäljning. Därmed riskerar du inte dina övriga tillgångar eller att sätta dig själv eller ditt dödsbo i en låneskuld som inte kan betalas. Denna garanti är vi ensamma om att erbjuda.
Kan jag ta ut mer pengar vid ett senare tillfälle?
Ja, förutsatt att det finns låneutrymme, vilket beror på tre faktorer. Dels hur mycket du tar ut vid första lånetillfället, dels hur mycket de sammanlagda räntorna uppgår till och dels på värdeutvecklingen av din bostad. Om du tar ut maximal Hypotekspension vid första tillfället krävs det att din bostad ska öka kraftigt i värde för att det finnas nytt låneutrymme senare. Många väljer att inte ta ut maximalt vid första lånetillfället för att sedan fylla på med tilläggslån under ett antal år. På så sätt minskar man den ränta som läggs till lånet. Uppläggningsavgiften för tilläggslån är 2 500 kronor.
Kan jag ta ett bolån hos en annan långivare?
Nej, när du har en Hypotekspension kan du inte ta ett nytt lån med den bostaden som säkerhet hos någon annan långivare.
Kan jag betala tillbaka tidigare om jag vill?
Ja, du kan när som helst betala tillbaka hela, eller delar av skulden. Om lösen görs vid ett kvartalsskifte tas ingen ränteskillnadsersättning ut.
Vad händer med lånet när jag flyttar?
Din Hypotekspension ska då betalas tillbaka, inklusive räntor.
Vad händer om värdet på min bostad faller?
Det händer ingenting. Och vår Skuldfrigaranti innebär att du aldrig blir skyldig oss mer än vad du får ut för bostaden vid en försäljning.
Påverkas mina övriga tillgångar?
Nej, Hypotekspension är det enda lånet på marknaden där bara bostaden utgör säkerheten. Dina övriga tillgångar kan vi aldrig ställa krav på.
Kan min make/maka/partner bo kvar om jag dör först?
Ja, din Hypotekspension löper vidare utan förändring förutsatt att han/hon övertar äganderätten till bostaden.
När din Hypotekspension ska lösas
Vad händer om jag dör?
Om du har en partner som är medlåntagare händer ingenting. Lånet löper på som tidigare. Om du är ensam låntagare ska din Hypotekspension betalas tillbaka inom åtta månader. Som regel med hjälp av köpeskillingen då dödsboet säljer bostaden.
När ska jag betala tillbaka?
En Hypotekspension har ingen tidsbegränsning utan är skapad för att gälla livet ut. Du behöver varken betala ränta eller amorteringar så länge du väljer att bo kvar. Det är först när du avlider eller flyttar ifrån ditt hem som hela skulden inklusive upparbetade räntor ska betalas tillbaka. Vid dödsfall har dödsboet åtta månader på sig att betala skulden. Du är också fri att lösa lånet när du själv vill.
Kan jag göra avdrag för räntorna?
Ja, det kan du. Inte årligen, men däremot när du säljer bostaden och löser din Hypotekspension kan du dra alla upparbetade räntor, under de år du har haft lånet, mot reavinsten och därigenom minska reavinstskatten. Detta förutsätter att lånet löses under samma kalenderår som bostaden säljs, vilket därför att viktigt att tänka på.
Hur mycket blir det kvar till mina barn/arvingar?
Det beror på hur stor Hypotekspension du har tagit ut och hur länge du har haft den, liksom räntenivå och bostadsprisutvecklingen. I kalkylen här på hemsidan kan du själv räkna med olika exempel.
Allmänt
Vem äger Svensk Hypotekspension?
Svensk Hypotekspension är sedan 15 januari 2019 ett helägt dotterbolag till Nordax Bank.
Vad menas med ”seniorlån”?
Seniorlån erbjöds av flera svenska banker mellan 2005 och 2016 då den sista banken, Swedbank, lade ner produkten. Det var ett lån till äldre personer, ofta 60+, med villa eller bostadsrätt som säkerhet där kunden, till skillnad från vanliga bolån, varken betalade någon ränta eller amortering under lånets löptid, ca 10 år. I stället lämnades en ytterligare kredit för räntorna. Det ursprungliga lånebeloppet och den utnyttjade krediten för räntorna betalades tillbaka i samband med att lånet löses. Hypotekspension är inte ett seniorlån utan en så kallad kapitalfrigöringskredit, efter engelskans Equity Release, utformad med internationellt vedertagna konsumentskyddsegenskaper.
Kan jag belåna mitt fritidshus hos er?
Ja, det går att låna med fritidshus som säkerhet, förutsatt givetvis att alla förutsättningar i övrigt är uppfyllda.
Kan jag belåna min jordbruksfastighet hos er ?
Nej, bara villa- och fritidsfastigheter samt bostadsrätter kan utgöra säkerhet för Hypotekspension.
Spelar det någon roll var jag bor?
Ja, bostaden ska vara belägen i ett område som vi har godkänt för utlåning. Ring och fråga oss om din bostadsort är godkänd.