Svensk Hypotekspensions VD får hög post i Europas organisation för kapitalfrigöringskrediter

Lennart Grabe, medgrundare och VD för Svensk Hypotekspension, har utsetts till biträdande Generalsekreterare i EPPARG*, den europeiska intresseorganisationen för finansiella företag som erbjuder kapitalfrigöringskrediter (equity release).

EPPARG arbetar på en pan-europeisk nivå med följande mål för verksamheten:

  • Att säkerställa att företagen i branschen håller hög etisk profil och erbjuder lösningar med gott konsumentskydd.
  • Att arbeta för att regler och produkter harmoniseras inom Europa.
  • Att sprida kunskap om bästa praxis för att stimulera tillväxt och innovation i branschen.
  • Att finna lämpliga former för finansiering av utlåningen.

Svensk Hypotekspension är enda svenska medlem i EPPARG.

– Det är viktigt att jobba över landsgränserna för att så många äldre som möjligt i Europa ska kunna erbjudas konsumentvänliga möjligheter att frigöra sovande kapital i sina bostäder för att förstärka pensionen, säger Lennart Grabe som har spelat en aktiv roll i EPPARG:s kontakter med bland annat EU-kommissionen.

* European Pensions and Property Asset Release Group. www.epparg.eu