Succé över gränserna

EKONOMI  Utomlands blir lån som Hypotekspension allt mer populära. Varför? Hypotekspensions VD, Lennart Grabe, berättar om den positiva utvecklingen.

Mycket talar för den låneform du valt. Den är populär även över landsgränserna. Både i Storbritannien och USA är det vanligt att pensionärer, som äger sin bostad och betalat av sina  bolån, får loss kapital via deras motsvarighet till ”Hypotekspension”. Pengarna blir då ett sorts förskott på en framtida försäljning.

– Fördelen är att du kan få ut pengar på bostaden utan att behöva sälja den, säger Lennart Grabe, VD på Svensk Hypotekspension.

Utomlands pratas det ofta om svårigheterna med att få pensionen att räcka till efter ett långt arbetsliv med bättre inkomst. Detta trots att många äldre bor i högt värderade bostäder. Det går ofta under namnet ”the pension gap”, pensionsgapet.

– I Storbritannien ser man motsvarigheten till Hypotekspension som en god lösning för att frigöra kapital för just pensionärer och lösa ”pensionsgapet”. Vad som sker utomlands är en inspiration och vägledning även för oss. Där finns tydliga bestämmelser från myndigheterna kring hur marknadsföringen får ske och en branschorganisation med en vedertagen branschkod. Denna kod är en förebild för oss och vår produkt, tillägger Lennart Grabe.

I Sverige är Svensk Hypotekspension ensamma om att erbjuda tjänsten och företaget har hjälpt över 10 000 kunder att få ut mer pengar. Lennart Grabe upplever dock att de svenska myndigheterna kan göra mer:

– Det förekommer en debatt i hela Europa om hur folk ska överleva på sina pensioner, det här är en av lösningarna. Alla äger inte sin bostad, men vi bedömer att ett par hundratusen svenska hushåll skulle kunna dryga ut pensionen på det här sättet.

Lennart Grabe pekar även på att Hypotekspension kan ge besparingar för staten. Framför allt kan beroendet av att enbart vara hänvisad till bostadstillägg minska, menar han.

– Det är ganska paradoxalt att en pensionär som har en förmögenhet i en lågt belånad bostadsrätt eller villa, och behöver pengar, uppmanas att ta ett vanligt bolån och sen söka bostadstillägg för att kunna betala räntorna.

Lösningen är lån såsom Hypotekspension här hemma i Sverige och liknande i USA och Storbritannien.