Så här enkelt är det

                                                                                              amortering

Det är enkelt för dig att få ut din Hypotekspension®. Våra kundansvariga sköter all administration.

Så här går det till:

  • Skicka efter informationsmaterial och ansökningsblankett per telefon eller via hemsidan och sätt dig in i vad det innebär att för dig att ta ut speciallånet Hypotekspension. Är du det minsta tveksam över någonting så ring och prata med någon av våra kundansvariga. Du kan också boka ett personligt möte på något av våra kontor i Stockholm, Malmö eller Göteborg. Innan mötet gör vi en avstämning per telefon. Om du vill att vi kontaktar dig klicka här och fyll i formuläret.
  • Ansök om Hypotekspension® här på hemsidan eller via ansökningsblankett. När vi fått ansökan tar någon av våra kundansvariga kontakt med dig, normalt inom en vecka, och börjar behandla ditt ärende..
  • Bostaden värderas. Vid värdering av villafastighet används om möjligt tillgänglig försäljningsstatistik utan kostnad för dig. Om denna inte anses tillförlitlig krävs att en oberoende värderingsman gör värderingen på plats. För bostadsrätter och fritidshus görs värderingen alltid på plats av en oberoende värderingsman. Du står för kostnaden för värderingsman. Kostnaden varierar beroende på bostadens belägenhet och storlek.
  • Om du har bolån sedan tidigare behöver vi lånenummer för att kunna lösa de gamla lånen.
  • Vi beställer en besiktning av fastigheten som Anticimex genomför på plats (gäller endast villa och fritidshus).
  • Vi förbereder lånehandlingarna för ett godkännande hos vår kreditavdelning.
  • Vi skickar dig låneavtalet inklusive en checklista som vi noga går igenom tillsammans. Du undertecknar och skickar tillbaka avtalet där du även anvisar till vilket konto pengarna ska betalas ut.
  • Vi betalar ut pengarna inom några dagar.