Regeringen fastställer amorteringsfrihet för kapitalfrigöringskrediter (Hypotekspension)

Regeringen godkände den 15 november 2018 Finansinspektionens förslag om vissa ändringar av amorteringskraven för bolån. Beslutet innebär att undantag från amortering m.m. för kapitalfrigöringskrediter införs.

Därmed har riksdagen och regeringen säkerställt att Svensk Hypotekspension kan fortsätta att erbjuda kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension®, där inga räntor och amorteringar betalas under löptiden, även efter årsskiftet då amorteringsbestämmelserna utvidgas till att omfatta alla typer av bolag som ger ut bolån, dvs också Svensk Hypotekspension AB. Hypotekspension® är just nu den enda kapitalfrigöringskrediten på den svenska marknaden.

Utdrag ur Regeringsbeslutet:

” Tanken med kapitalfrigöringskrediter är att låntagaren inte ska ha några utgifter för krediten under löptiden. Regeringen och riksdagen har tidigare påpekat att kapitalfrigöringskrediter inte ska omöjliggöras och att Finansinspektionen bör beakta dessa krediter när föreskrifter om amortering meddelas.”

”…ett förbud mot kapitalfrigöringskrediter skulle innebära sämre valmöjligheter för äldre personer med låga inkomster, i och med att en sådan person i så fall måste sälja sin bostad för att kunna tillgodogöra sig något av det kapital som finns bundet i bostaden”

För hela beslutet klicka här