Presskontakt

Lennart Grabe

VD
Telefon: 08-586 160 01.

 

Nils Ingvarson

Chef Marknadskommunikation
Telefon: 08-586 160 02.

Pressmeddelanden

Läs alla pressmeddelanden här> Senaste pressmeddelandet:

Nordax Bank förvärvar Svensk Hypotekspension

Nordax Bank AB har tecknat avtal om att förvärva Svensk Hypotekspension AB, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter. Genom förvärvet av Svensk Hypotekspension stärker Nordax sin position som en ledande specialistbank för privatpersoner i Nordeuropa och som utmanare på bolånemarknaden. Läs hela pressmeddelandet här »

Finansiell information

Tydlighet genomsyrar hela vår verksamhet. Så även presentationen av finansiella fakta. Här hittar du bolagets senaste årsredovisningar.

Finansiell information klicka här »