Presskontakt

 

Nils Ingvarson

 

Chef marknadskommunikation

Telefon: 08-586 160 02

E-post: nils.ingvarson@hypotekspension.se

 

 

Skrivet om oss

Svensk Hypotekspension har blivit intervjuade och omnämnda i media flertalet gånger. Läs mer om vad som är skrivet om oss här.

Pressmeddelanden

Läs alla pressmeddelanden här> Senaste pressmeddelandet:

Nordax Bank förvärvar Svensk Hypotekspension

Nordax Bank AB har tecknat avtal om att förvärva Svensk Hypotekspension AB, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter. Genom förvärvet av Svensk Hypotekspension stärker Nordax sin position som en ledande specialistbank för privatpersoner i Nordeuropa och som utmanare på bolånemarknaden. Läs hela pressmeddelandet här »

Finansiell information

Tydlighet genomsyrar hela vår verksamhet. Så även presentationen av finansiella fakta. Här hittar du bolagets senaste årsredovisningar.

Finansiell information klicka här »