Vi vill bidra till ett värdefullt, innehållsrikt och tryggt liv för seniorer.

Vi har hjälpt över 17 000 pensionärer

Svensk Hypotekspension AB är ett bostadskreditinstitut som ingår i NOBA Bank Group och står under Finansinspektionens tillsyn. Med speciallånet Hypotekspension har vi sedan starten 2005 hjälpt över 17 000 pensionärer att frigöra pengar ur sina hem. Hypotekspension är den första krediten av detta slag i Sverige. I flera andra länder är produkten sedan 30 år en vedertagen och väletablerad lösning för pensionärer.

NOBA Bank Group
Anders Larsson VD

Årsredovisning 2022

Publikationer

Under 2022 välkomnade vi 1184 nya kunder. Koncernens resultat efter skatt var 132,8 MSEK och nyutlåningen landade på 1437 MSEK.

Till rapporten