Kontakta oss om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att få veta om det är något som du som kund inte är nöjd med. På så sätt kan vi förbättra oss kontinuerligt.

Svensk Hypotekspensions policy gällande kundklagomål är att de ska behandlas snabbt, effektivt och omsorgsfullt. Kunden ska få ett sakligt och korrekt svar, om så önskas, skriftligt.

Du som är kund hos oss och har synpunkter eller klagomål ska i första hand vända dig till din kundansvarige hos oss. Om du inte är nöjd med svaret eller beslutet är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige:

Anders Larsson, Svensk Hypotekspension, Medborgarplatsen 3, 118 72 Stockholm, e-post anders.larsson@hypotekspension.se, telefon 08-586 160 00

Om du inte är nöjd med det beslut som då fattas hänvisar vi till allmän domstol eller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för att få ditt ärende prövat på nytt:

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 104 51 Stockholm, www.arn.se

Du kan även få vägledning hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå:

Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00 vardagar kl. 09.00-12.00, www.konsumenternas.se