Om oss

Svensk Hypotekspension möjliggör för pensionärer att få loss pengar ur sina bostäder – utan att behöva sälja. Det görs genom kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension®, med bostadsrätt eller villa som säkerhet.

Hypotekspension® är den enda krediten av detta slag i Sverige. Sedan introduktionen 2005 har över 11 000 kunder utnyttjat möjligheten. I flera andra länder är produkten sedan 30 år en vedertagen och väletablerad lösning för pensionärer.

Svensk Hypotekspension grundades 2004 och är ett fristående svenskt bostadskreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Företaget har ett 40-tal ägare varav tre med ett större innehav. I årsredovisningen finns mer information om ägarstrukturen.

Styrelse

Erik Åsbrink

Erik Åsbrink

Styrelseordförande

Erik har lång erfarenhet från politik, offentlig sektor och näringsliv. Erik har tidigare bl.a. varit finansminister, VD för Vasakronan och ordförande i Förtroendekommissionen och i Riksbanksfullmäktige. Erik är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och f n verksam som ordförande och ledamot i flera styrelser, bl a som ordförande i Alecta och Handelshögskolan i Stockholm samt ledamot i Nordiska Investeringsbanken och Wallenstam.

Lennart Grabe

Lennart Grabe

VD och styrelseledamot

Lennart har över trettio års erfarenhet av svensk industri som inkluderar Ericsson, där han var Senior Vice President, och svenska Posten som Verkställande direktör och koncernchef och ordförande i Postgirot Bank. Lennart är jurist från Stockholms Universitet och har varit ledande i ett flertal framåtsyftande och nyutvecklande verksamheter.

Per Hesselmark

Per Hesselmark

Styrelseledamot

Per har femton års erfarenhet från rådgivning och investeringsverksamhet. Per är delägare i R12 Kapital AB, ett privat investmentbolag som genomför investeringar i mellanstora bolag i Sverige och Nordeuropa. Per är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Stefan Källström

Stefan Källström

Styrelseledamot

Stefan Källström har lång erfarenhet från finanssektorn, bland annat som VD och Kreditchef på PK Finans under 15 år. Mellan 1999 och 2007 var Stefan VD på Nordea Finance Companies. Stefan är civilekonom och har innehaft ett flertag styrelseuppdrag. Några av dem är; ordförande i Finansbolagskommittén och i Nordea Finans Norge samt ledamot i Bankföreningen.

Göran Lundqvist

Göran Lundqvist

Styrelseledamot

Göran har 40 års erfarenhet av att bygga starka varumärken nationellt och globalt, bland annat som VD för ABSOLUT VODKA. Göran är styrelseordförande i Vin och Sprithistoriska Museet och ledamot i New Nordic Health Brands. Bland tidigare styrelseuppdrag märks Duni, Findus, Vaasan och Parks and Resorts.

Peter Thurell

Peter Thurell

Styrelseledamot

Peter har varit verksam som ägare, styrelseordförande och VD för läkemedelsföretaget Item Development i 30 år. 1997 utsågs han till Årets Företagare i Danderyd. Peter är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Finansiell information

Tydlighet genomsyrar hela vår verksamhet. Så även presentationen av finansiella fakta. Här hittar du bolagets senaste årsredovisningar.

Finansiell information klicka här »

Ledning

Lennart Grabe

VD

Anders Larsson

CFO

Charlotte Levén

Kreditchef

Jenny Clarberg Åkesson

Ekonomichef

Nils Ingvarson

Chef Marknadskommunikation