Om oss

Svensk Hypotekspension möjliggör för pensionärer att få loss pengar ur sina bostäder – utan att behöva sälja. Det görs genom kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension, med bostadsrätt eller villa som säkerhet.

Hypotekspension är den enda krediten av detta slag i Sverige. Sedan introduktionen 2005 har över 11 000 kunder utnyttjat möjligheten. I flera andra länder är produkten sedan 30 år en vedertagen och väletablerad lösning för pensionärer.

Svensk Hypotekspension grundades 2004 och är ett fristående svenskt bostadskreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn. Företaget har ett 40-tal ägare varav tre med ett större innehav. I årsredovisningen finns mer information om ägarstrukturen.

Så behandlar vi personuppgifter

På Svensk Hypotekspension värnar vi om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar ut dina uppgifter till oss. Därför har vi skapat en ny integritetspolicy i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR), den nya dataskyddslagen inom EU som började gälla den 25 maj 2018 och ersatte den tidigare personuppgiftslagen.

Du behöver inte göra något med anledning av den nya lagen men ta gärna del av vår dataskyddspolicy här.

Styrelse

Erik Åsbrink

Erik Åsbrink

Styrelseordförande

Erik har lång erfarenhet från politik, offentlig sektor och näringsliv. Erik har tidigare bl.a. varit finansminister, VD för Vasakronan och ordförande i Förtroendekommissionen och i Riksbanksfullmäktige. Erik är ekonom från Handelshögskolan i Stockholm och f n verksam som ordförande och ledamot i flera styrelser, bl a som ordförande i Alecta.

Lennart Grabe

Lennart Grabe

VD och styrelseledamot

Lennart har över trettio års erfarenhet av svensk industri som inkluderar Ericsson, där han var Senior Vice President, och svenska Posten som Verkställande direktör och koncernchef och ordförande i Postgirot Bank. Lennart är jurist från Stockholms Universitet och har varit ledande i ett flertal framåtsyftande och nyutvecklande verksamheter.

Per Hesselmark

Per Hesselmark

Styrelseledamot

Per har femton års erfarenhet från rådgivning och investeringsverksamhet. Per är delägare i R12 Kapital AB, ett privat investmentbolag som genomför investeringar i mellanstora bolag i Sverige och Nordeuropa. Per är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Stefan Källström

Stefan Källström

Styrelseledamot

Stefan Källström har lång erfarenhet från finanssektorn, bland annat som VD och Kreditchef på PK Finans under 15 år. Mellan 1999 och 2007 var Stefan VD på Nordea Finance Companies. Stefan är civilekonom och har innehaft ett flertag styrelseuppdrag. Några av dem är; ordförande i Finansbolagskommittén och i Nordea Finans Norge samt ledamot i Bankföreningen.

Göran Lundqvist

Göran Lundqvist

Styrelseledamot

Göran har 40 års erfarenhet av att bygga starka varumärken nationellt och globalt, bland annat som VD för ABSOLUT VODKA. Göran är ledamot i New Nordic Health Brands. Bland tidigare styrelseuppdrag märks Duni, Findus, Vaasan, Parks and Resorts samt Vin och Sprithistoriska Museet.

Peter Thurell

Peter Thurell

Styrelseledamot

Peter har varit verksam som ägare, styrelseordförande och VD för läkemedelsföretaget Item Development i 30 år. 1997 utsågs han till Årets Företagare i Danderyd. Peter är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Finansiell information

Tydlighet genomsyrar hela vår verksamhet. Så även presentationen av finansiella fakta. Här hittar du bolagets senaste årsredovisningar.

Finansiell information klicka här »

Ledning

Lennart Grabe

VD

Anders Larsson

COO

Charlotte Levén

Kreditchef

Nils Ingvarson

Chef Marknadskommunikation

Jobba hos oss

För närvarande finns inga lediga tjänster