Ny rapport förespår en tredubbling av världsmarknaden för kapitalfrigöringskrediter

Den europeiska branschorganisationen för kapitalfrigöringskrediter, EPPARG*, och revisionsjätten EY har publicerat en rapport där den årliga utlåningen av kapitalfrigöringskrediter (equity release) i världen väntas tredubblas till år 2031. Rapporten baseras bland annat på underlag från 11 länder i Europa (däribland Sverige) samt USA och Australien. Svensk Hypotekspension är det ledande branschföretaget i Sverige.

2020 var den totala nyutlåningen till bostadsägare i de 13 länderna $15 miljarder och 2031 prognostiseras den till ca $50 miljarder.

– Kapitalfrigöringskrediter är en viktig faktor i seniorers ekonomi och tillväxten i marknaden kommer att innebära en välkommen ökad konkurrens och innovation, säger Ben Grainger, UK Investment Advisory Co-Lead på EY.

– Det är mycket positivt att den medvind vi upplever på den svenska marknaden även återfinns internationellt, säger Anders Larsson, vd på Svensk Hypotekspension.

EPPARG arbetar för är att stimulera tillväxten av kapitalfrigöringskrediter och för att regler och produkter harmoniseras i Europa. Kreditformen är väletablerad i en handfull länder varav Sverige är ett tack vare Svensk Hypotekspension.

För hela rapporten se: http://epparg.org/news/global-equity-release-market-forecast-to-more-than-treble-by-2031/

*European Pensions and Property Asset Release.