Myndighetsrapport om pensionärers lånemöjlighet

En svensk myndighet har publicerat en rapport om marknaden för så kallade ”seniorlån”. Där listas fem tänkbara alternativ för pensionärer som behöver pengar, men inte kan få ett vanligt bostadslån, och kapitalfrigöringskrediter (dvs i praktiken Hypotekspension®, vår anm.) är ett av dem.

– Vi ser det här som en bekräftelse på att vi tillgodoser ett viktigt samhällsbehov, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

I rapporten bekräftas svårigheterna för många pensionärer att få vanliga bolån då de inte har tillräcklig pension för att klara en kreditprövning. Myndigheten skriver också att de tidigare varianterna av seniorlån var förknippade med problem och att kriterierna för ett sunt s.k. seniorlån är att ”det inte är någon risk att pensionären förlorar sitt hus eller lämnar en skuld till efterlevande”. Hypotekspension uppfyller dessa kriterier.

– Det är mycket positivt att myndigheten har gjort denna ambitiösa rapport. Att de efterlyser lägre ränta är begripligt och sympatiskt, men dessvärre kostar det så mycket att finansiera denna typ av lån att det inte är möjligt i praktiken, varken för oss eller för aktörer i andra länder. I sin studie över liknande lån utomlands konstaterar också myndigheten själv att räntan är högre även där, säger Lennart Grabe.

Länk till rapporten:

https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter—broschyrer—faktablad/publikationer/rapporter/2017/Marknaden%20f%C3%B6r%20seniorl%C3%A5n.pdf

För ytterligare information kontakta:
Lennart Grabe, vd
08-586 160 01
lennart.grabe@hypotekspension.se