Ny europeisk standard för kapitalfrigöringskrediter

Den europeiska branschorganisationen för kapitalfrigöringskrediter, EPPARG*, har utarbetat en standard för vilka villkor och konsumentskyddsegenskaper som bör gälla för sådana lån.

Syftet är att säkerställa att kreditgivare tillhandahåller ett högkvalitativt erbjudande som attraherar både kunder och potentiella nya aktörer på marknaden. EPPARG arbetar för är att stimulera tillväxten av kapitalfrigöringskrediter och för att regler och produkter harmoniseras i Europa. Kreditformen är väletablerad i en handfull länder varav Sverige är ett, tack vare Svensk Hypotekspension. I några andra länder finns enstaka, nya aktörer medan de flesta länder helt saknar bolag som erbjuder kapitalfrigöringskrediter.

Den nya standarden EPPARG 10 stipulerar bland annat att kapitalfrigöringskrediter ska vara obegränsade i tid så att kunderna kan bo kvar i sin bostad livet ut, att kunden ska kunna lösa lånet i förtid samt att en skuldbegränsning ska finnas. Vidare ställs höga krav på kreditgivana vad gäller etik och tydlighet gentemot konsumenten. Svensk Hypotekspension är medlem i EPPARG och Hypotekspension uppfyller de krav som fastställs i den nya standarden.

– Vi hoppas och tror att vårt arbete bidrar till nya möjligheter för äldre runt om i Europa att förstärka sin pension och förbättra sin livskvalitet på ett tryggt sätt, säger Steve Kyle, generalsekreterare i EPPARG.

För EPPARGs pressmeddelande klicka här.

 *European Pensions and Property Asset Release.