Nordax Bank slutför förvärvet av Svensk Hypotekspension

I juni 2018 tecknade Nordax avtal om att förvärva Svensk Hypotekspension. Förvärvet har nu slutförts. Svensk Hypotekspension AB blir därmed ett helägt dotterbolag till Nordax Bank.
För mer information se vårt pressmeddelande från 7 juni 2018.