Nordax Bank förvärvar Svensk Hypotekspension

Nordax Bank AB har tecknat avtal om att förvärva Svensk Hypotekspension AB, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter. Genom förvärvet av Svensk Hypotekspension stärker Nordax sin position som en ledande specialistbank för privatpersoner i Nordeuropa och som utmanare på bolånemarknaden.  

– Seniorer är en stor och växande grupp som ofta har betydande kapital bundet i sina bostäder. Ofta kan de inte möta de traditionella bankernas krav för att kunna ta upp ett vanligt bolån och kan därför tvingas att flytta från sina bostäder för att klara oförutsedda utgifter eller för att dryga ut sin pension. Vi såg tidigt behovet och har genom åren hjälpt fler än 11 000 äldre att få en bättre vardagsekonomi. Som en del av Nordax kan vi möjliggöra att fler svenska pensionärer med stora nettoförmögenheter bundna i sina bostäder kan frigöra kapital utan att behöva sälja bostaden. Våra delade värderingar och en samsyn på hur vi kan utveckla våra tjänster till en växande kundgrupp med Nordax expertis inom kreditbedömning och riktad marknadsföring skapar en stark och stabil plattform för framtida tillväxt, säger Lennart Grabe, VD och grundare av Svensk Hypotekspension.

Nordax Bank är en ledande nordisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning till cirka 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

– Svensk Hypotekspension är ett mycket välskött bolag med en unik position inom ett mycket intressant segment av bolånemarknaden. Genom produkten kapitalfrigöringskredit erbjuds svenska pensionärer med låga belåningsgrader möjligheten att ta upp ett lån på sin bostad och på så sätt slippa sälja bostaden. Nordax och Svensk Hypotekspension är båda utmanare på en bankmarknad där allt fler kreditvärdiga bolånekunder inte passar in i storbankernas alltmer standardiserade mallar och kreditbedömningar. Nyligen lanserade vi vårt bolån riktat till en annan snabbt växande kundgrupp som inte passar in i storbankernas mall – personer med andra anställningsformer än den traditionella fasta heltidsanställningen. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår expertis inom bolån, säger Jacob Lundblad VD för Nordax.

Förvärvet är villkorat av erforderliga myndighetsgodkännanden.

Carnegie och Mannheimer Swartling har agerat rådgivare till Svensk Hypotekspensions ägare i transaktionen.