Med anledning av rapporteringen av datadelning till Facebook

Senaste veckorna har media rapporterat om hur vissa banker och nätmäklare på ett felaktigt sätt delat med sig av kunders eller besökares data till Facebook. Svensk Hypotekspension har på grund av detta utrett hur vi själva delar data, och upptäckt att vi har haft en felaktig konfigurering av Facebook-verktyget Automatic Advanced Matching. Detta har lett till att vi delat uppgifter från ifyllda formulär på vår webbplats till Facebook. Problemet åtgärdades omedelbart efter att det upptäcktes och vi har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppgifterna har inte delats öppet, utan har varit pseudoanonymiserade* och bara delats med Facebook, som i sin tur har raderat all data efter 24 timmar.

Vi ber självklart om ursäkt för detta, och gör nu en grundlig genomgång av vår webbmiljö för att säkerställa att inget liknande händer igen.

 

För frågor:

Presstalesperson 

André Frisk

+46 73 077 8984

press@hypotekspension.se

 

*Pseudonymiserad data =  Pseudonymisering är en teknik för att skydda personlig information, där denna ersätts med en pseudonym som inte enkelt kan knytas till personen.