Juristen svarar

Juristen svarar

FRÅGESPALT - Klubbens populära jurist från Familjens Jurist, Carola Erixon Gyllenmyr, besvarar era frågor i ämnena familjejuridik och ekonomi. Har du också en fråga?

Kundfråga:
Jag är gift och har två barn från ett tidigare äktenskap. Min man har ett barn som vi har hjälpt en del ekonomiskt genom åren. Vi bor i en bostadsrätt som vi äger tillsammans. Hur ska jag göra för att försäkra mig om att mina två barn inte blir missgynnade om jag går bort före min man?
/Barbro, Norrköping

Juristen svarar:
Om du är den som går bort först, är dina barn sk särkullbarn, vilket innebär att de har rätt till sitt morsarv vid ditt frånfälle. Om du tagit av dina medel för att ge till någon som inte är din egen arvinge kan dina barn sannolikt inte göra mycket åt detta om det inte är så att gåvorna uppgår till mer än hälften av vad du lämnar kvar. Har ni inget inbördes testamente är det alltså dina barn, inte din make som ärver dig. Din make har rätt till något som kallas bodelning, av all egendom som är sk giftorättsgods. Det innebär att all egendom som du har och som han har värderas och läggs ihop till en summa och så tillfaller hälften honom och hälften dig (ditt dödsbo). Om du exempelvis har en miljon och han har 600 000, så får ni efter bodelning 800 000 var. Det kan inte dina barn göra något åt, utan vill du att allt som står i ditt namn ska tillfalla barnen måste du och din make skriva ett äktenskapsförord. Om ni äger bostadsrätten hälften var, gör bodelningen så klart ingen skillnad. Om din make ärver efter dig (genom testamente) är det vanligtvis med sk fri förfoganderätt, vilket innebär att när han avlider går ytterligare arv tillbaka till dina barn.

Kundfråga:
Jag köpte ett hus 1982 som sedan min familj, man och ett barn, bodde tills 1987 då vi skilde oss. Nu ska jag sälja men Lantmäteriet säger att jag måste ha min fd mans godkännande, vilket är mycket obekvämt för mig eftersom vi inte har träffats på 25 år. Har de verkligen rätt att begära det?
/Ingrid, Solna

Juristen svarar:
När du säljer en fastighet ska ägarbytet registreras i fastighetsregistret, som hanteras av Lantmäteriet. När en äkta make säljer (avyttrar) en fastighet ska den andra maken godkänna överlåtelsen om det inte är så att fastigheten är enskild egendom genom gåva, testamente eller arv, vilket jag inte uppfattar är fallet för dig. Du kan sända in en kopia på en undertecknad bodelning (som ska göras i anslutning till skilsmässan för att reglera de tidigare makarnas ekonomiska mellanhavanden), enligt vilken du har tilldelas huset, det räcker som underlag för att din ex-makes medgivande inte ska behövas. Om ni av någon anledning inte gjort någon bodelning, då behövs ex-makens medgivande, eller så kan ni nu upprätta en bodelning. Om makens medgivande inte kan inhämtas alls eller inte inom rimlig tid finns möjlighet att kringgå detta, men huvudregeln är alltså att samtycke krävs om ni inte bodelat. I och med att ditt civilstånd är skild kan det i praktiken vara så att Lantmäteriet inte efterfrågar något medgivande, men jag uppfattar din fråga som att du redan fått frågan.

Passa på att fråga!
Skicka in dina egna frågor så kan Carola Erixon Gyllenmyr besvara dem i kommande nummer av Klubb Hypotekspension. Skicka dem till: klubb@hypotekspension.se