Juristen svarar

Juristen svarar

FRÅGESPALT - Magasinets uppskattade jurist från Familjens Jurist, Carola Erixon Gyllenmyr, svarar på läsarnas frågor. Har du själv funderingar? Maila dina frågor på klubb@hypotekspension.se!

Kundfråga:
Jag äger själv lägenheten min fru och jag bor i. Vi har varsitt barn från tidigare äktenskap men inga gemensamma barn. Min dotter har det bra ekonomiskt så nu undrar jag om jag behöver göra något särskilt för att min fru inte ska få ekonomiska svårigheter om jag går bort före henne?
/Martin

Juristen svarar:
Givet att lägenheten är giftorättsgods kan du och din hustru under äktenskapet förrätta en bodelning enligt de regler som finns i äktenskapsbalken. När hon i bodelningen har tillskiftats bostadsrätten kan ni underteckna ett äktenskapsförord enligt vilket bostadsrätten ska vara hennes enskilda egendom.

I och med att ni har särkullbarn på båda sidor, kan de flesta åtgärder inte vidtas utan att det kommer med en baksida. I ert fall är nackdelen att det blir lika illa för dig om din maka avlider först om ni vidtar de ovan nämnda åtgärderna.

Många gånger tänker makar i er situation att lättnaden för efterlevande make ska gälla just för den tid som efterlevande lever som änka/änkling och att det efter bådas frånfälle ska fördelas enligt lag. Det kan också vara så att ni har andra önskemål kring hur tillgångarna ska fördelas den dagen ni båda gått bort. Även om ni skriver ett inbördes testamente där ni bestämmer över vad som ska ske när ni båda gått ur tiden, finns möjlighet för efterlevande part att förändra avseende den del av kvarlåtenskapen som hon eller han har med sk full äganderätt (dvs sådant som inte ärvts av den först avlidne maken).

Ett alternativ är att skriva in i testamentet att din maka ska ha nyttjanderätt till bostaden, medan äganderätten går över till ditt barn. Det är dock inte självklart att detta får verkan fullt ut, det beror på hur stor del av ditt dödsbo som utgörs av bostadsrättens värde. En bröstarvinge har möjlighet att kräva att få sin laglott (50%) oinskränkt, dvs utan belastning av t ex nyttjanderätt. Det är också upp till bostadsrättsföreningen att avgöra om de godkänner en nyttjanderätt. Ett tips är att börja med att kolla med just er förening vad som gäller.

Din fråga kan låta enkel, men det finns så otroligt många aspekter att beakta beroende på vad ni har för viljor och önskemål. Jag hoppas att mina ovanstående synpunkter har gett dig lite mer att fundera över. Mitt avslutande råd får lov att bli att ni tar kontakt med en sakkunnig för att reda ut er situation komplett.

Har du några funderingar, maila till