Juristen svarar

Juristen svarar

FRÅGESPALT - Magasinets populära jurist från Familjens Jurist, Carola Erixon Gyllenmyr, svarar åter på frågor kring juridik. Har du själv funderingar? Maila gärna dina frågor på klubb@hypotekspension.se

Kundfråga:
Jag planerar att ta ett lån på min bostadsrätt och då har jag förstått att det måste registreras av bostadsrättsföreningen. Men vi är en liten förening med sju lägenheter och jag vill verkligen inte att alla får reda på att jag behöver låna (särskilt som jag har en allvarlig fejd med min närmsta granne, som också är med i styrelsen). Så nu undrar jag vad som gäller. Hur bör jag göra?

/Jan-Erik

Juristen svarar:
Bostadsrättsföreningen är enligt lag skyldig att föra en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning. Banken informerar föreningen om lånet genom en sk denuntiation i samband med att lånet tas. I lägenhetsförteckningen ska pantsättningar införas. Om du vill låna pengar med din bostadsrätt som säkerhet för lånet finns alltså ingen väg runt att styrelsen kommer att informeras om detta. Men storleken på lånet framgår inte.

Kundfråga:
Jag är gift och äger, som enskild egendom, både vår villa och vår sommarstuga. Nu skulle jag vilja ta upp ett lån på något av husen som jag inte vill att min man får reda på. Går det eller måste han skriva under och informeras?

/Britt

Juristen svarar:
Den gemensamma bostaden kan, trots att det är din enskilda egendom, inte pantsättas utan makes samtycke. Fritidsfastigheten däremot, så länge den utgör enskild egendom, kan du använda som säkerhet för ett lån utan makes samtycke. En viktig aspekt av detta är att de pengar som du lånar, och som kanske placeras på bankkonto eller i värdepapper, inte kommer att betraktas som din enskilda egendom utan giftorättsgods.