Juristen svarar

Juristen svarar

FRÅGESPALT - Magasinets populära jurist från Familjens Jurist, Carola Erixon Gyllenmyr, svarar åter på frågor kring juridik. Har du själv funderingar? Maila gärna dina frågor på klubb@hypotekspension.se

Kundfråga:
Jag har hört talas om ”framtidsfullmakt” hur pass omfattande är den? Jag och min fru har två fastigheter, vi är gifta och har inga barn. Måste en jurist skriva fullmakten och vad i så fall kostar det?
/ Göran Bergsten

Juristen svarar:
Framtidsfullmakt är en ny, privaträttslig möjlighet från den 1 juli 2017. Du har själv möjlighet att bestämma vem eller vilka som ska agera för dig i vissa frågor, eller i alla ekonomiska och personliga angelägenheter den dag du själv inte är kapabel. Något förenklat kan sägas att du själv utser din gode man (God man finns naturligtvis kvar som ett offentligrättsligt alternativ). Du kan bestämma mycket i din framtidsfullmakt, dela upp ansvar mellan olika personer, utse granskare, bestämma över möjlighet till arvode och möjlighet för fullmaktstagaren att ge bort gåvor mm. Det är mitt råd att noga gå igenom hela situationen för att komma fram till vad just du önskar för din framtid. En framtidsfullmakt är vidare ”eventuell” i och med att det inte är säkert att den kommer att träda i kraft. Du kan ju avlida genom en olycka som gör att någon tidsperiod när du är dement eller liknande aldrig kommer att uppstå.

I just ert fall; makar utan barn, skulle jag rekommendera att ni utöver att ni ger fullmakt åt varandra (inbördes) även inkluderar ytterligare en fullmaktshavare i andra hand som ges behörighet att försälja den fasta egendomen. Om ni båda makar skulle inträda i ett tillstånd som omöjliggör att ni agerar på egen hand i fastighetsförsäljning är det bra om ni har någon ytterligare utsedd just för detta ändamål.

Det finns i lagen inga krav på att en jurist ska skriva fullmakten, men precis som vid andra juridiska dokument är det klokt att låta en sakkunnig rådge, så att dokumentet faktiskt får den utformning som du har tänkt dig och att det inte faller på en olycklig felformulering. De flesta jurister tar från ca 2 500 kronor per timme i arvode och tidsåtgången för en ordentligt bearbetad framtidsfullmakt uppgår till minst ca 3 timmars arbete. Värt att notera också är att en framtidsfullmakt inte gäller sjukvårdsfrågor och inte heller tandvårdsfrågor.

Kundfråga:
Min fru och jag har en son i vårt äktenskap. Dessutom är min fru “gudmor” till två brorssöner. Jag vill veta om de har något med ett kommande arv att göra eller om dom på annat sätt skall gottgöras tex genom testamente? Tacksam att få höra vad som gäller.
/ Gugge

Juristen svarar:
Er gemensamma son är enda bröstarvinge efter er båda. Om din hustru avlider före dig, ärver endast du som make med sk fri förfoganderätt (om ni inte skrivit annat i ert testamente). Er son ärver efter båda föräldrarnas frånfälle. Sk gudbarn har ingen legal status, utan det är upp till din hustru om hon önskar ge dem något extra genom att förordna om detta i testamente. Brorssönerna inträder legalt som arvtagare efter din hustru först vid det scenario att hon inte efterlämnar några egna barn, barnbarn eller syskon.