Juristen Carola svarar

Juristen Carola svarar

FRÅGESPALT Magasinets uppskattade jurist, Carola Erixon Gyllenmyr, svarar på er läsares frågor. Har du själv funderingar? Maila dina frågor på klubb@hypotekspension.se!

Kundens frågor:
Jag har bott ganska länge i min bostadsrättslägenhet men är ändå osäker på riktigt vad som gäller ibland. Två aktuella frågetecken:

1. I årsredovisningen ser jag att föreningen har väldigt stora lån. Vilket ansvar har jag egentligen för de lånen? Min andel i föreningen är 5 %.

2. Styrelsen har bestämt att det ska göras en så kallad OVK-besiktning i huset och då vill besiktningsfirman komma in i min lägenhet. Är jag verkligen skyldig att släppa in dem och att hålla mig hemma exakt den tid de vill komma?

Jursiten svarar:
1. Medlemmen är indirekt betalningsansvarig för föreningens lån i och med att medlemmarna ÄR föreningen. Denna situation torde dock endast uppstå om konkursrisk finns. Före 1991 fanns inte möjlighet för medlemmar att avsäga sig sin bostadsrätt, vilket fick som konsekvens att även enskilda medlemmar drabbades hårt i föreningars konkurs. Efter den finansiellt turbulenta tiden i början av 1990 talet tillskapades en regel där medlemmen alltså har möjlighet att avsäga sig sin bostadsrätt och låta den gå tillbaka till föreningen.

2. Bostadsrättslagen (7:13) reglerar föreningens rätt till tillträde till lägenheterna. Bostadsrättslagens lydelse är att föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning.
Bestämmelserna ger rätt till tillträde bara då det är objektivt motiverat , dvs det ska vara fråga om nödvändig tillsyn. Några regler om tidpunkt mm för tillträde finns inte, men föreningen bör ta vederbörlig hänsyn till bostadsrättsinnehavarens intressen.