Juristen Carola svarar

Juristen Carola svarar

FRÅGESPALT Magasinets uppskattade jurist, Carola Erixon Gyllenmyr, svarar på er läsares frågor. Har du själv funderingar? Maila dina frågor på klubb@hypotekspension.se!

Kundfråga:
Min fru har ärvt ett fritidshus från sin faster. Det fanns inga särskilda villkor angivna i fasterns testamente. Som gift delar man väl lika på allt? Har jag då rätt till halva huset redan nu? Jag har intrycket att min fru betraktar det som bara sitt. Vad händer med fritidshuset om vi skiljer oss?
/ Gunnar

Juristen svar:
I och med att inga särskilda villkor finns i testamentet tillfaller arvet din fru såsom giftorättsgods. En förutsättning för detta är också att du och din hustru inte har något registrerat äktenskapsförord enligt vilket egendomen kan bli hennes enskilda.

Det är viktigt att skilja på äganderätten och giftorättsanspråk. För det fall att ni skulle skilja er, ska en bodelning göras. Vardera make redovisar då för allt sitt giftorättsgods och sina skulder. Därefter läggs detta (som huvudregel) ihop och delas på hälften mellan makarna. Handlar det bara om pengar kan delningen ske väldigt smidigt. Rör det bostadsrätt/fastighet eller annat som ska tillskiftas en av parterna, har den make rätt enligt lagen, att som det heter på sin lott behålla sin egendom. Här får det således betydelse att det är din hustru ensam som står på lagfarten. Givet att egendomen är giftorättsgods får hon alltså lösa ut dig motsvarande halva värdet. Själva lösensumman fastställs genom att man beräknar vem som får vad och att ena parten kompenserar den andra så att båda slutar på samma summa.

Du äger alltså inget av fastigheten så länge ni inte t ex fört över lagfarten till dig, men ett så kallat latent anspråk (latent i den meningen att rätten utlöses pga skilsmässan)

Passa på att fråga!

Skicka in dina egna frågor så kan Carola Erixon Gyllenmyr besvara dem i kommande nummer av Klubb Hypotekspension. Skicka dem till: klubb@hypotekspension.se