Juristen Carola svarar

Juristen Carola svarar

FRÅGESPALT - Spalten ”Juristen Svarar” i förra numret blev populär. Nu besvarar Carola Erixon Gyllenmyr från Familjens Juristbyrå på fler kloka frågor om arv och ekonomi.Passa på att skicka dina egna frågor!

Kundfråga:
Jag flyttade in i min sambos lägenhet för tio år sedan. Kan jag bo kvar om hon går bort före mig?

/Anders, Göteborg

Juristen svarar:
Oavsett hur länge ni än varit sambor så finns ingen arvsrätt er emellan. Vid dödsfall fördelas kvarlåtenskapen enligt lag om det inte finns ett testamente. I första hand är det din sambos barn som ärver, i andra hand föräldrar och syskon/syskonbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar och därefter fastrar, mostrar, etc.

Om lägenheten är en bostadsrätt finns ett marknadsvärde och du kan köpa ut dödsboet. Någon rätt till bodelning enligt sambolagen har du dessvärre inte heller i och med att du flyttat in till sambon i en bostad som inte, som det står i sambolagen, är att anse som samboegendom. Om bostaden är en hyresrätt kan det finnas möjlighet för dig att överta hyreskontraktet, men det har inget med arvsrätten att göra.

 

Kundfråga:
Min man och jag har ett gemensamt barn och dessutom har han två barn från ett tidigare äktenskap. Vi bor i en villa som vi äger ihop och har lån på. Vad händer om min man går bort före mig?

/Carin, Stockholm

Juristen svarar:
Om din man går bort före dig har hans barn, så kallade särkullbarn, rätt att ärva honom. Om ni inte har något äktenskapsförord eller att er egendom av annan anledning är enskild egendom, så är huvudregeln att det först sker en bodelning. I denna läggs värdet av båda makarnas egendom samman och delas på hälften. Du som efterlevande maka behåller hälften och den andra halva är den avlidnes kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen delas i lika många delar som det finns bröstarvingar, alltså tre.

Ert gemensamma barn får inte ut något nu, utan du övertar din del (1/3) med fri förfoganderätt. De andra barnens arvslotter (2/3) ska betalas till dem i ett arvskifte. Hur stor arvslotten blir i kronor och ören bestäms utifrån nettovärdet på egendomen. För er villafastighet räknas värdet vanligtvis såsom marknadsvärde minus låneskuld minus skatteskuld. Genom att upprätta ett testamente kan ni bestämma att särkullbarnen endast ska få hälften så mycket vid första makens frånfälle och sedan resterande del efter båda makarnas död, eller att de endast ska få sin hälft, vilket i juridiska termer benämns laglott.

 

Passa på att fråga!
Skicka in dina egna frågor så kan Carola Erixon Gyllenmyr besvara dem i kommande nummer av Klubb Hypotekspension. Skicka dem till: klubb@hypotekspension.se