Fortsatt amorteringsfritt för Hypotekspension

Fortsatt amorteringsfritt för Hypotekspension

EKONOMI - Det är med stor glädje vi tog emot Finansinspektionen besked och remiss den 16 april. Alla som vill ta ut en ny Hypotekspension, eller höja befintligt lån, kommer även i fortsättningen att ha möjlighet att göra det till samma förmånliga villkor.

I remissen från Finansinspektionen föreslås bland annat att kapitalfrigöringskrediter, alltså lån som Hypotekspension, ska undantas från krav på amortering.

– Det här är ett viktigt och glädjande besked för alla pensionärer i Sverige som har behov av att få loss pengar ur sina ägda bostäder till trygga villkor. Vi kan alltså fortsätta att erbjuda den lösning som vi gjort sedan från första början, år 2005. Hypotekspension bejakas bevisligen av både kunder och den nya lagstiftningen. För oss är det föreslagna undantaget en bekräftelse på att Hypotekspension® fyller en viktig samhällsfunktion, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

Så här sammanfattar Finansinspektionen sitt beslut i remisspromemorian:
”Vidare föreslår Finansinspektionen att det ska bli möjligt för kreditgivare som lämnar s.k. kapitalfrigöringskrediter att medge undantag från de krav på amortering som följer av amorteringsföreskrifterna. Denna typ av bolån är uppbyggda så att låntagaren inte betalar amorteringar och räntor löpande under kredittiden, vilket gör att lånen i praktiken inte går att lämna om de samtidigt omfattas av amorteringskraven. Finansinspektionen anser att kapitalfrigöringskrediter kan fylla en viktig funktion för konsumenter som vill tillgodogöra sig kapital som finns bundet i den egna bostaden.”

På vanlig svenska innebär det att Hypotekspension även fortsättningsvis är ett lån som kunderna inte behöver amortera på. På så sätt höjs inte vardagsutgifterna varje månad. Det är tryggt att veta.