Kraftigt ökat intresse för speciallån för pensionärer

Intresset för kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension ökar stadigt. Under 2017 förstärkte 1 300 pensionärer med ägd bostad sin kassa med ett sådant lån. Den totala nyutlåningen var 710 miljoner kronor vilket är 25 % mer än 2016.

 

De vanligaste orsakerna till att kunderna behövde mer pengar var renoveringar eller att pensionen inte räckte till vardagsutgifterna. Många använde också pengarna till att ge barn eller barnbarn ett ”förskottsarv” och andra kostade på sig mer resor eller en ny bil.

– Genom Hypotekspension kan vi tillgodose kassabehovet hos många äldre som är relativt lågt belånade men som inte passerar bankernas kreditprövning, eller de som inte vill belasta vardagsekonomin med kontantutgifter för ränta och amorteringar genom att ta bolån, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

En majoritet av de nya kunderna är ensamstående personer i 70-årsåldern som har behov av ett kapitaltillskott och vill bo kvar i sin bostadsrätt så länge som möjligt. Samtidigt är deras pensioner som regel relativt låga.

Hypotekspension® är den enda kapitalfrigöringskrediten på den svenska marknaden, d.v.s. en kredit för 60+, med särskilda konsumentskyddsegenskaper, som frigör kapital ur bostäder.

Även internationellt ökar intresset för kapitalfrigöringskrediter. I Storbritannien där produkten kallas Equity Release har hundratusentals hushåll tagit ett lån och bara under 2017 tillkom ca 37 000 nya kunder. I USA passerades nyligen miljonstrecket för antal kunder som tagit ett sådant lån genom åren.

 För ytterligare information kontakta:
Lennart Grabe, vd. 08-586 160 01. lennart.grabe@hypotekspension.se

Om Svensk Hypotekspension

Svensk Hypotekspension är ett fristående svenskt bostadskreditinstitut som står under Finans­inspektionens tillsyn. Företaget erbjuder sedan 2005 Hypotekspension®, en kapitalfrigöringskredit som innebär att människor över 60 år kan få en kredit på trygga villkor för att frigöra kapital ur sin bostad. Krediten löper utan tidsbegränsning. Inga amorteringar görs och heller inga löpande räntebetalningar. Räntan justeras var tredje månad och läggs till skulden för att sedan betalas i sin helhet då lånet löses. Hypotekspension® innebär ingen risk för privatekonomin eftersom kunderna erbjuds en så kallad skuldfrigaranti. Svensk Hypotekspension hade vid årsskiftet 2017/2018 ca 7 500 kunder och en total lånestock på ca 3,5 miljarder kronor. www.hypotekspension.se.