Ingen förändring med anledning av Coronaviruset

Svensk Hypotekspension fortsätter att erbjuda speciallånet Hypotekspension precis som vanligt.

– Den besvärliga situationen med Coronavirusets framfart påverkar givetvis oss alla på ett personligt plan men vår verksamhet påverkas inte. Villkoren för såväl nya som befintliga kunder är oförändrade och vi ser också att efterfrågan på Hypotekspension ligger kvar på en hög nivå, säger Anders Larsson, vd.

I händelse av sjunkande bostadspriser i spåren av Coronaviruset är alla kunder skyddade av Skuldfrigarantin som innebär att skulden aldrig kan bli större än värdet på bostaden. Kunden behåller lånet så länge hen vill och konstruktionen med amorteringsfrihet och uppskjutna räntebetalningar gör att ingen kund kan få betalningsproblem.