Hypotekspension® fungerar som vanligt med nya regleringar av bolån

Det skrivs mycket om de nya reglerna för bolån och tyvärr stöter vi ibland på missuppfattningen att dessa förändringar skulle omöjliggöra krediter av typen Hypotekspension®. En del av våra kunder har till och med fått sådana felaktiga besked från sin bank. 

Därför vill vi lugna dig som redan har, eller funderar på att ansöka om, en Hypotekspension®. 

Svensk Hypotekspension AB är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Vår kreditgivning omfattas inte av de nya reglerna om amorteringskrav på bolån eftersom dessa avser kreditgivning från banker och s.k. kreditmarknadsbolag. Våra kunder blir alltså inte berörda av reglerna. Det gäller också för nytillkommande kunder eller kunder som höjer sin Hypotekspension® med ett så kallat tilläggslån.  

Det finns också ett nytt EU-direktiv om bolån som skall införas i Sverige 2017. Där regleras den internationellt vedertagna typ av krediter som Hypotekspension® är (Equity release), som kommer att kallas ”kapitalfrigöringskredit” i den svenska lagen. Hypotekspension® är redan från introduktionen av produkten i Sverige, år 2005, anpassad till de kommande reglerna.