”Hypotekspension” allt populärare i Storbritannien

I Storbritannien ökar intresset kraftigt för Equity Release, den engelska benämningen på kapitalfrigöringskrediter som Hypotekspension. En rapport från det ledande kreditinstitutet Key Retirement visar att över 17 000 seniorer tog ut en Equity release under det första halvåret 2017. Det innebär en ökning på 44 % jämfört med motsvarande period 2016.

Hela rapporten finns att ladda ned här.