Hur mycket kan jag låna och vad krävs?

Hur mycket du kan få ut med bolånet Hypotekspension beror på flera saker så som ålder, marknadsvärde på bostaden, etc. Även om du har en lägre pension så har du möjligheten att få en Hypotekspension, huvudsaken är att du har en bostad med tillräckligt låneutrymme.

Vad krävs för att få speciallånet Hypotekspension?

  • Du måste vara minst 60 år. Lever du i parförhållande ska den yngsta av er vara minst 60 år.
  • Du måste äga en bostadsrätt, villa eller ett fritidshus i område godkänt för utlåning (jordbruks-och skogsfastigheter inkluderas ej)
  • Värdet på din bostad ska uppgå till minst 500 000 kr om det gäller en bostadsrätt och minst 900 000 kr om det är en villa.
  • Om du redan har lån på din bostad får det inte vara större än att det belopp du kan ta ut som Hypotekspension räcker till att lösa lånet. Det beror på att vi måste vara den enda långivaren med din bostad som säkerhet. Vi sköter kontakterna med din bank när det gäller detta.


Kan jag ta ut en Hypotekspension om jag redan har bolån på banken?

Ja, men du kan inte ha kvar dina gamla bolån. Din Hypotekspension måste räcka till att lösa de befintliga lånen eftersom vi måste ha bästa säkerhet i din bostad. Därmed slipper du de löpande räntebetalningar och amorteringar som du har haft på det gamla lånet. Vi sköter kontakterna med din bank.

Hur mycket kan jag få låna?

Lägsta möjliga lånebelopp är 100 000 kronor och högsta möjliga är 7 miljoner kronor. Ju äldre du är desto mer pengar kan du få ut i bolånet Hypotenspension, i en stigande skala från 25-55% av marknadsvärdet på din bostad – se tabellen nedan.
Använd gärna vår kalkylator för att räkna ut hur mycket Hypotenspension du kan ta ut.

 

Den yngsta låntagarens ålder Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde
60 25 %
61 26 %
62 27 %
63 28 %
64 29 %
65 30 %
66 30 %
67 31 %
68 32 %
69 33 %
Den yngsta låntagarens ålder Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde
70 34 %
71 35 %
72 36 %
73 37 %
74 38 %
75 39 %
76 40 %
77 41 %
78 42 %
79 44 %
Den yngsta låntagarens ålder Maximalt låneutrymme i % av bostadens marknadsvärde
80 46 %
81 48 %
82 50 %
83 51 %
84 52 %
85 53 %
86 54 %
87+ 55 %