Hypotekspension – tänk på det här

Det är ett stort beslut att ta ett lån och därför går våra kundansvariga igenom alla villkor väldigt noga med våra kunder innan de kan ta ut kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension. Under de 15 år vi har varit verksamma har närmare 15 000 kunder valt oss och kundnöjdheten är mycket hög. Vi får ibland frågor kring vilka risker man tar som Hypotekspensions-kund och vad man ska tänka på. För att reda ut begreppen har vi samlat den typen av information på denna sida.

Vad säger myndigheterna?

Finansinspektionen och Regeringen stödjer låneformen kapitalfrigöringskredit. Regeringen godkände nämligen den 15 november 2018 Finansinspektionens förslag om vissa ändringar av amorteringskraven för bolån. Beslutet innebär att undantag från amortering mm för kapitalfrigöringskrediter infördes.

Därmed säkerställdes att Svensk Hypotekspension kan fortsätta att erbjuda kapitalfrigöringskrediten Hypotekspension, där inga räntor och amorteringar betalas under löptiden.

Utdrag ur Regeringsbeslutet:

” Tanken med kapitalfrigöringskrediter är att låntagaren inte ska ha några utgifter för krediten under löptiden. Regeringen och riksdagen har tidigare påpekat att kapitalfrigöringskrediter inte ska omöjliggöras och att Finansinspektionen bör beakta dessa krediter när föreskrifter om amortering meddelas.”

”…ett förbud mot kapitalfrigöringskrediter skulle innebära sämre valmöjligheter för äldre personer med låga inkomster, i och med att en sådan person i så fall måste sälja sin bostad för att kunna tillgodogöra sig något av det kapital som finns bundet i bostaden”

För hela beslutet klicka här

 ”Seniorlån” har väl fått kritik?

Ja det stämmer, men observera att Hypotekspension inte är ett seniorlån. Storbankerna erbjöd tidigare lån till äldre som kallades ”seniorlån”. Den stora skillnaden mot Hypotekspension var att dessa var tidsbegränsade vilket ledde till att kunderna ofta tvingades sälja sitt hem för att kunna betala tillbaka lånet efter t ex 10 år. Dessa fick mycket kritik och finns inte längre kvar. Detsamma gäller för Folksams ”Seniorkapital”, den lösningen finns inte heller kvar.

Hypotekspension är en kapitalfrigöringskredit vilket garanterar dig att du kan bo kvar i din bostad så länge du själv vill. Hela livet ut om du önskar. Du kan dessutom aldrig bli skyldig mer än värdet på din bostad.

För vem passar/passar inte Hypotekspension?

Hypotekspension passar inte alla. Vanliga bolån på storbankerna har som regel lägre ränta än Hypotekspension. Så om du kan få ett vanligt bolån, och inte har något emot att betala amorteringar och löpande räntor, så är det troligen ett bättre alternativ för dig. Men tänk på att, om ni är ett par, så kan banken ompröva lånet när den ena går bort. Det gör inte vi, utan den kvarvarande kan ha kvar lånet livet ut. Om du tar ett vanligt bolån, och vill ha lika mycket att röra dig med som med en Hypotekspension, behöver du låna mer eftersom lånebeloppet du får urholkas av amorteringar och räntebetalningar.

Många personer som fyllt 60 år upptäcker att storbankerna inte lånar ut till pensionärer med lägre pension. Behöver du frigöra kapital, och vill bo kvar i din bostad, är då istället Hypotekspension ett bra alternativ.

Räntan då?

Aktuell ränta är 4,45 %, se här för mer information om räntan.

Vad ska jag tänka på?
  • Eftersom du inte betalar någon ränta löpande läggs denna istället till skulden vilket givetvis innebär att skulden växer. Du konsumerar därmed en del av din förmögenhet och det blir mindre kvar till de efterlevande.
  • Du kan inte ha kvar eventuella befintliga lån vilket gör att Hypotekspension inte är ett alternativ för dem som redan har större lån på sin bostad.
  • Om du har bostadstillägg kan det påverkas av att du tar ut en Hypotekspension.
Vad finns det för alternativ?

Om du behöver mer pengar och av någon anledning inte tycker att en kapitalfrigöringskredit passar dina behov, men du vill bo kvar i ditt hem, kan alternativa lösningar vara:

  • Försöka få ett vanligt bolån
  • Försöka få ett så kallat privatlån utan säkerhet i bostaden
  • Försöka låna av barn eller andra anhöriga/bekanta
  • Hyra ut en del av bostaden