Allt mer pengar till Sveriges pensionärer genom Hypotekspension®

Närmare en halv miljard kronor (492 MSEK) frigjordes under 2015 ur pensionärers bostäder med hjälp av Svensk Hypotekspension. På så sätt skaffade sig drygt 1 000 pensionärshushåll ett rejält kontanttillskott. Det är den största kreditvolymen för ett kalenderår sedan företaget introducerade Hypotekspension® år 2005.

Hypotekspension® är en så kallad kapitalfrigöringskredit – d.v.s. en kredit för 60+ som frigör kapital ur bostäder med dessa som säkerheter. Konceptet bygger på att krediten, jämte den skulduppräkning som sker kvartalsvis enligt en viss räntesats, skall återbetalas först i samband försäljning av bostaden som beror på en händelse hos kredittagaren, nämligen dödsfall, permanent flytt till vårdhem eller om kredittagaren vill sälja bostaden av annat skäl. Naturligtvis kan kredittagaren också välja att själv lösa krediten när som helst utan att sälja bostaden.

Konceptet innehåller alltså inga löpande räntebetalningar eller amorteringar och inte heller någon tidsgräns för krediten.

– Trots det låga ränteläget för närvarande är det många äldre som inte beviljas bolån på banken på grund av för låg inkomst. De är välkomna till oss eftersom vi primärt utgår ifrån bostadens värde och inte de äldres löpande betalningsförmåga. Andra kanske hade kunnat få ett bolån men väljer Hypotekspension® för att slippa bekymra sig om amorteringar och räntebetalningar som frestar på vardagsekonomin. Dessutom vet de att de med vår skuldfrigaranti aldrig kan hamna i en skuldfälla, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

Branschen för krediter till äldre har förändrats under 2015, bland annat som ett led i anpassningen till EUs bolånedirektiv. Liksom tidigare är Hypotekspension® den enda lösning i Sverige som uppfyller EUs definition av kapitalfrigöringskredit, med adekvat konsumentskydd.