570 miljoner kronor till Sveriges pensionärer

1 200 pensionärshushåll fyllde på sin kassa genom speciallånet Hypotekspension® under 2016. Den totala volymen nya lån var 570 miljoner kronor vilket är 16 % mer än 2015. Den största ökningen svarade boende i bostadsrättslägenheter för.

De vanligaste orsakerna till att kunderna behövde mer pengar var renoveringar eller att pensionen inte räckte till vardagsutgifterna. Många använde också pengarna till att ge barn eller barnbarn ett ”förskottsarv” och andra kostade på sig mer resor eller en ny bil.

– Hypotekspension är nu det enda speciallånet för pensionärer efter att de andra, mer riskfyllda, varianterna har försvunnit genom självsanering i marknaden. Det är en av förklaringarna till att intresset för vår, internationellt vedertagna lösning ökar. En annan är helt enkelt att allt fler får upp ögonen för den här möjligheten, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

Hypotekspension® är en så kallad kapitalfrigöringskredit – d.v.s. en kredit för 60+ som frigör kapital ur bostäder med dessa som säkerheter. Krediten, plus den skulduppräkning som sker kvartalsvis enligt en viss räntesats, återbetalas först i samband försäljning av bostaden, dödsfall, eller om kredittagaren väljer att lösa krediten av andra skäl. Kunderna slipper amorteringar och löpande räntebetalningar och det finns inte heller någon tidsgräns för krediten.

Även internationellt märks ett ökat intresse för kapitalfrigöringskrediter. I Storbritannien, där produkten kallas Equity Release, togs 28 000 nya lån ut under 2016, en ökning med 34 % jämfört med 2015.